Helmut Schuller a nadacia Polis / cca.300 „rakuskych kňazov – „Pfafrrr-initiative“ / Teologicke forum

23. dubna 2012 v 14:50 |  KAUZY-procesy-exkomunikácie
Uvedené spoločenstvá požadujú od pápeža niekoľko zmien vo vieroučných a mravoučných ustanovení. Keďže ich požiadavky sú v rozpore z Božími a cirkevnými prikázaniami (herézy) - pápež Benedikt XVI. ich zamietol, ale oni naďalej pokračujú v odpore proti jeho vyjadreniu. Tieto spoločenstvá sú na ceste ku exkomunikácii a preto je dôležité sa za nich modliť ako aj poznať ich požiadavky (herézy)
Helmut Schuller a nadacia Polis

Nadácia Polis je pôda, na ktorej sa v rámci žilinského regiónu dlhodobo objavujú témy a diskusie na najrôznejšie témy, pohľady a vízie. Často nové, provokujúce, nie masové, ktoré by možno nemali šancu zaznieť niekde inde. Helmut Schüller už pár rokov svojimi názormi a víri vody v katolíckej cirkvi v Rakúsku. Jeho iniciatíva je však na Slovensku medzi veriacimi skoro úplne neznáma a podľa kuloárnych informácií bola jeho prítomnosť v Žiline priam neželaná a oficiálnymi cirkevnými kruhmi ignorovaná.


Teologicke forum - Mgr.Karol Moravčík

Predseda TF Karol Moravčík privítal vzácnych hostí z Rakúska: Helmuta Schüllera, Johannesa Kittlera a pastoračného asistenta Hansa Koubu. V jeho úvodných vetách zazneli okrem iného i tieto myšlienky:
Je podobná výzva, akou sa stala výzva rakúskej "Iniciatívy farárov" (Pfarrerinitiative; PI) k neposlušnosti voči pápežovi a biskupom mysliteľná a realizovateľná i na Slovensku? Slovenská cirkev, majúca po stáročia spoločné dejiny s Rakúskom v rámci starej monarchie, bola až do konca II. svetovej vojny vo svojej štruktúre, ako aj silným katolicizmom podobná Rakúsku.
To, čo spája tieto spoločenstva ľudí sú tieto požiadavky:

- Svätenie žien do kňazského úradu
- Zrušenie povinnosti celibátu pre kňazov
- Pripustenie k Sviatostiam rozvedených a znova zosobášených manželov
… a ďalšie iné, …
Reakcia pápeža na požiadavky spomínaných spoločenstiev
pp.Benedikt XVI. (homília zo Zeleného Štvrtka 5.4.2012)
"Nedávno skupina kněží v jedné evropské zemi zveřejnila výzvu k neposlušnosti a zároveň podala i konkrétní příklady toho, jak by se mohla tato neposlušnost vyjadřovat a že by měla dokonce ignorovat definitivní rozhodnutí církevního magisteria, například v otázce kněžského svěcení žen, o kterém blahoslavený Jan Pavel II. neodvolatelně prohlásil, že k tomu církev nebyla Pánem autorizována. Je neposlušnost cestou k obnově církve? Chceme věřit autorům této výzvy, kteří tvrdí, že jsou podněcováni starostí o církev a že jsou přesvědčeni o nezbytnosti čelit pomalosti institucí drastickými prostředky, aby otevřeli nové cesty a pozvedli církev na úroveň dnešní doby. Je však neposlušnost opravdu cestou? Je možné v tom zaznamenat nějaké připodobnění se Kristu, které je předpokladem každé opravdové obnovy anebo jde spíše o zoufalý podnět učinit něco pro přetvoření církve podle vlastních tužeb a idejí?"
Záver:

Kauza: "300 - Pfraffer-initiative a spol." je viacročnou záležitosťou, ktorá po vyjadrení pápeža nadobúda zreteľnejší záver a to smerujúc ku exkomunikácii (ak budú naďalej pokračovať vo svojej falošnej iniciatíve)
Modlime sa za ich obrátenie a nastolenia pravej jednoty vo viery v Cirkvi a učenia Božích prikázaní - evanjelia Ježiša Krista. Nech na orodovanie Panny Márie - Matky Cirkvi, všetkých anjelov a svätých - nás Duch Svätý spája v jedno so Synom ako je On za jedno s Otcom na nebesiach.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama