Posolstvo Benedikta XVI. k Púti ku Svätému rúchu v Trieri

1. května 2012 v 14:44
Vatikán, 16.4.2012 (ZENIT) 015 172 - Na začiatok Púte k Svätému rúchu Ježiša Krista v Trieri pápež Benedikt XVI. zaslal oficiálne posolstvo trierskemu biskupovi, Msgr. Stephanovi Ackermannovi, ktoré prečítal kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov a oficiálny vyslanec pápeža pri otvorení púte v dóme v Trieri. Táto jedinečná púť sa koná pri príležitosti 500. výročia prvého verejného vystavenia Svätého rúcha.

Môjmu ctenému bratovi Stephanovi Ackermannovi, biskupovi v Trieri.

V týchto dňoch sa v dóme v Trieri vystavuje Sväté rúcho, presne 500 rokov po jeho prvom vystavení, ktoré zorganizoval arcibiskup Richard von Greiffenklau, na želanie cisára Maximiliána, otvorením hlavného oltára. Pri tejto mimoriadnej príležitosti sa aj ja v myšlienkach vydávam ako pútnik do vznešeného starobylého biskupského sídla Trier, aby som sa tiež zaradil do zástupu pútnikov, ktorí sa v týchto týždňoch zúčastnia Púte k Svätému rúchu. Vás, Vaša excelencia, prítomných bratov v biskupskej službe, kňazov a diakonov, rehoľníkov a všetkých, ktorí sa zhromaždili na otvorení púte v trierskom dóme, ubezpečujem o spojení a blízkosti Petrovho nástupcu.

Od prvého vystavenia v roku 1512 Sväté rúcho priťahuje veriacich svojim kúzlom, veď táto relikvia sprítomňuje jeden z najdramatickejších momentov v pozemskom živote Ježiša, jeho umieranie na kríži. Rozdeľovanie šatstva Ukrižovaného medzi vojakmi sa zdá byť iba okrajovou epizódou, ktorú synoptické evanjeliá spomínajú iba zbežne. Evanjelista sv. Ján však túto udalosť rozvíja istým spôsobom slávnostne. Ako jediný poukazuje na spodný odev, "nezošívaný, odhora vcelku utkaný" (Jn 19, 23). Túto udalosť nám jasne opisuje a skrze túto relikviu nám pomáha s vierou hľadieť na tajomstvo spásy.

Spodný odev, tak nám hovorí Ján, je z jedného kusa. Vojaci, ktorí podľa rímskeho zvyku si ako korisť rozdeľovali majetok Ukrižovaného, nechceli tento odev roztrhať. Cirkevní otcovia vykladajú toto miesto ako poukaz na jednotu Cirkvi: Ona je nám ako jedno, nerozdelené spoločenstvo daná Kristovou láskou. Sväté rúcho nám chce toto znázorniť. Láska Vykupiteľa spája, čo je rozdelené. Cirkev je jedna v mnohých. Kristus nerozpúšťa mnohorakosť ľudí, ale on ľudí spája do spoločenstva kresťanov, aby žili pre seba a spoločne, a oni sa tak mnohorakým spôsobom sami môžu stať jeden druhému prostredníkom s Bohom.

Kristova tunika je "odhora vcelku utkaná" (Jn 19, 3). To je ďalší obraz Cirkvi a toho, že nežije sama zo seba, ale z Boha. Ako jedno nerozdelené spoločenstvo je Božím dielom, nie produktom ľudí a ich zručnosti. Sväté rúcho tu chce byť aj napomenutím Cirkvi, aby zostala verná svojmu pôvodu, aby si uvedomila, že jej jednota, jej konsenzus, jej účinnosť, jej svedectvo môžu byť v konečnom dôsledku iba stvorené zhora, darované Bohom. Až keď Peter vyznal: "Ty si Kristus" (porovn. Mt 16,16), dostáva moc zväzovať a rozväzovať a tým službu pre jednotu Cirkvi.

A konečne, Sväté rúcho nie je nijaká tóga, nijaké skvostné rúcho, ktoré vyjadruje spoločenskú úlohu. Je to prostý spodný odev, ktorý je tu na to, aby svojho nositeľa zakryl a chránil, aby ho uchoval pred zahanbením. Tento odev je nerozdelený dar Ukrižovaného Cirkvi, ktorú uzdravil svojou krvou. Preto Sväté rúcho pripomína dôstojnosť vlastnú Cirkvi. Ako často však vidíme v akých krehkých nádobách (porovn. 2 Kor 4,7) nosíme poklad, ktorý nám Pán zveril vo svojej Cirkvi a ako našou vlastnou svojvôľou, našimi slabosťami a chybami sa zraňuje integrita Kristovho Tela. Tu je potrebná neustále ochota k obráteniu a k pokore, je potrebné nasledovať Pána v láske a pravde. Súčasne sa nemôžeme a nesmieme vzdať zvláštnej dôstojnosti a integrity Cirkvi, ktorá nesmie byť vydaná napospas popravisku verejnej mienky.

Jubilejná púť má leitmotív, ba prosbu k Pánovi "Spoj, čo je rozdelené". Takže nechceme zostať stáť rozjednotení. Chceme Pána prosiť, aby nás priviedol na spoločnú cestu viery a aby svoje slová nanovo oživil. Tak môžeme v zrastaní všetkých kresťanov vo viere, v modlitbe a vo svedectve uprostred trápení tejto doby spoznávať aj jeho slávu a dobrotu.
K tomu vám a všetkým, ktorí sa v týchto slávnostných týždňoch vydajú na púť k Svätému rúchu do Trieru, udeľujem zo srdca svoje apoštolské požehnanie. -zg-

Vo Vatikáne na Veľký piatok, 6. apríla 2012 BENEDICTUS PP. XVI.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama