SPOLUVYKUPITEĽKA (Panna Mária) v učení pápežov

23. května 2012 v 0:43 |  Panna Mária (Matka všetkých národov)


Vyjadrenie pápeža: BENEDIKT XV. : "Pretože Mária trpela a takmer zomrela so svojim trpiacim a umierajúcim Synom, … môžeme pravdivo tvrdiť, že VYKÚPILA ľudské pokolenie SPOLU S KRISTOM." (pápež: Benedikt XV. / apoštolský list "Inter Sodalicia" / r.1918 / AAS 10, 1918, str. 182.).


Ďalšie vyjadrenie ešte presnejšie, pápeža: PIUS XI. : "Vykupiteľ mal zo samej povahy svojho vykupiteľského diela pridružiť svoju Matku ku svojmu dielu. Preto ju vzývame titulom SPOLUVYKUPITEĽKA. Ona nám dala Spasiteľa, sprevádzala ho v diele vykúpenia až k samému krížu a mala s ním účasť na bolestiach agónie a smrti, čím Ježiš dokonal vykúpenie ľudstva." (pápež: Pius XI., príhovor k pútnikom z Vicenze, 3O. 11. 1933 / L Osservatore Romano, 1. 12.1933);

ĎALŠÍ PREJAV : "Ó, Matka zbožnosti a milosti, ktorá si stála AKO SPOLUVYKUPITEĹKA pri svojom najsladšom Synovi." (Pius XI. : rozhlasové posolstvo do Lúrd, 28.4.1935).


PÁPEŽ : PIO X. : "Pod krížom Panna Mária nám dávala to, čo prináležalo Bohu. Spravodlivosť Božia vyžadovala od Vteleného Slova - ktorého spoločníčkou sa stala Panna SPOLUVYKUPITEĽKA - aby bola nám darom. … Kráľovná mučeníkov - sladká naša SPOLUVYKUPITEĽKA, ktorá si spolu so Synom trpela - ty si vzorom našej sily." (pápež: Pio X. / encyklika: "Ad diem illum" r.1904).


PÁPEŽ : JÁN PAVOL II. : "Máriina úloha SPOLUVYKUPITEĽKY neprestala oslávením jej Syna." (pápež: Ján Pavol II. / pápežský prejav v chrámu Matky Božej v Alborade, Guayaquil (Equador), 31.1.1985 / L Osservatore Romano, 11.3.1985).

ĎALŠÍ PREJAV : "Panna Mária - aj keď bola počatá a narodená bez poškvrny hriechu - obdivuhodným spôsobom spolutrpela so svojím Božským Synom, aby sa stala SPOLUVYKUPITEĽKOU sveta." (pápež: Ján Pavol II. / generálna audiencia: 8.9.1982).

A ĎALŠÍ PREJAV : "K Madone - SPOLUVYKUPITEĽKE sa svätý Karol obracia s osobitným dôrazom." (pápež : Ján Pavol II. / príhovor pred modlitbou "Anjel Pána" / 4.11.1984 v Arone - rodisko sv. Karola Boromejského).

ĎALŠIE : "Nech Mária SPOLUVYKUPITEĽKA, ku ktorej pozdvihujeme svoju modlitbu, spojí túžbu Vykupiteľa s túžbou našou." (pápež: Ján Pavol II. / Kvetná nedeľa a 1. svet. deň mládeže, 31.3.1985).

ĎALŠIE : "Presvätá Mária, SPOLUVYKUPITEĽKA ľudského rodu popri svojom Synovi, nech vám dá stále odvahu a dôveru." (pápež: Ján Pavol II. / príhovor k chorým, 24.3.1990).

ĎALŠIE : "Brigita sa pozerala na Pannu Máriu ako na vzor a oporu v rozličných chvíľach svojho života. S rozhodnosťou ohlasovala jej božské privilégium Nepoškvrneného Počatia. Rozjímala o jej neobyčajnom poslaní Matky Vykupiteľa. Vzývala ju ako Nepoškvrnenú, Bolestnú a SPOLUVYKUPITEĽKU, vyzdvihujúc jej jedinečnú úlohu v dejinách spásy a v živote kresťanského ľudu." (pápež: Ján Pavol II. / pred modlitbou "Anjel Pána" na námestí Farnese, 6.10.1991).


ZAKONČENIE LITURGICKÝM HYMNOM (zo 14. storočia k Márii SPOLUVYKUPITEĹKE) "Milujíci, sladká a dobrotivá, naprosto nehodná žádneho žalu ! Jestli sis od nynejška zvolila slzy jako spolutrpitelka VVYKUPITELE, zajatému hríšnikovi se staneš SPOLUVYKUPITELKOU."

(Orationale z chrámu sv.Petra v Salzburgu, v Bremes -Blume, Analecta hymnica medit aevi, díl 46, č.79, str.46; Planctus oratius …ad B.Virginem Filium de cruce depositum simu tenentem,v Lauretin, Le titre de Coredemptice, Edute historique v Marianum, 13, 1951, str.429. Latinský originál viz. pozn. č.46).
NEOMYLNÉ UČENIE KATOLÍCKEJ CIRKVI (PÁPEŹA A BISKUPOV S NÍM SPOJENÝMI)

II. Vatikánsky koncil "Lumen Gentium" č. 18 / "Toto učenie o ustanovení, stálom trvaní, posvätného prvenstva RÍMSKEHO PÁPEŽA a O JEHO NEOMYLNOM učiteľskom úrade, svätý cirkevný snem ZNOVU VŠETKÝM VERIACIM UKLADÁ PEVNE VERIŤ; …" č.25 / "Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho pápeža, AJ KEĎ NEHOVORÍ SLÁVNOSTE (EX CATHEDRA);a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a JEHO VÝROKY SA ÚPRIMNE PRIJÍMAJÚ - PODĽA JEHO VôLE A ÚMYSLOV - ktoré vysvitajú najmä z povahy DOKUMENTOV, ALEBO Z ČASTÉHO PREDKLADANIA Z TOHO ISTÉHO UČENIA, PRÍPADNE ZO SPôSOBU VYJADROVANIA … Preto JEHO DEFINÍCIE sa právom označujú za NEPOZMENITEĽNÉ SAMY O SEBE, A NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS CIRKVI, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto NEPOTREBUJÚ POTVRDENIE OD NIKOHO INÉHO, ANI NEPRIPÚŠŤAJÚ ODVOLANIE NA INÚ INŠTANCIU."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama